Privacyverklaring Camping De Grote Bremen

Camping De Grote Bremen respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Camping De Grote Bremen heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Camping De Grote Bremen.

Delen met derden

Camping De Grote Bremen zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Camping De Grote Bremen gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar Camping De Grote Bremen, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

Camping De Grote Bremen kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Camping De Grote Bremen of omdat je deze zelf aan Camping De Grote Bremen verstrekt. Bij Camping De Grote Bremen kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je bankgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Camping De Grote Bremen verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Camping De Grote Bremen je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst, doorgaans voor overnachting op onze camping. Je gegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over de (eventuele) overnachting bij Camping De Grote Bremen. Camping De Grote Bremen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Camping De Grote Bremen zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Camping De Grote Bremen maakt gebruik van partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Camping De Grote Bremen maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar camping@degrotebremen.nl. Camping De Grote Bremen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

Camping De Grote Bremen is gerechtigd de inhoud van deze privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Vragen? Voor vragen kunt u contact opnemen met camping@degrotebremen.nl.